Franggn is schee… …man bleibt gelassen in jeder

  • Post author:
  • Post category:Situation

Franggn is schee…
…man bleibt gelassen in jeder Situation:
“Die olda Briddschn vo geengüber hod fei aa scho na ganzn Dooch nix annersch zer do wie vun Fensder nauszerschaua”…
“Hä?”
“Derra is zergor aufgfolln, dass iech mich wochnlang aufm gleing Kissla nausglehnd hobb”….